Kontakt

Muzeum Wsi Radomskiej

ul. Szydłowiecka 30, woj. mazowieckie
26-600 Radom
tel./fax +048 332 92 81
muzeumwsi@muzeum-radom.pl
www.muzeum-radom.pl

E-skipass Sp. z o.o.

Krzeszowice 32-065
Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75
e-mail: biuro@e-skipass.pl

Dane rejestrowe: E-skipass Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Filipowskiej 32-065, ul.Chrzanowska 75, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000465088. Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł. Numer NIP: 5130235158


E-Skipass
© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

Muzeum Wsi Radomskiej
Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30, woj. mazowieckie
26-600 Radom
tel./fax +048 332 92 81
muzeumwsi@muzeum-radom.pl
www.muzeum-radom.pl

Regulamin Internetowej Sprzedaży